Op deze drie SDG’s hebben wij zelf de focus

31 jul 2020 | 0 Reacties

child looking at Empire State building through tower viewer

Op deze drie SDG’s hebben wij zelf de focus

We hebben al diverse keren de Sustainable Development Goals besproken in diverse posts op onze social media kanalen en in onze blog. Dit artikel is gericht op de SDG’s die wijzelf als focus hanteren.

De sustainable Development Goals van de UN

Van de zeventien doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030 hebben wij er drie gekozen die naadloos passen in onze missie als bedrijf en de initiatieven die wij de komende jaren zullen uitrollen.
De Sustainable Development Goals vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Wij als Responsible Together hebben de focus voornamelijk gelegd om de klimaatcrisis en indirect op de overige focusgebieden voor wat betreft zaken als arbeidsomstandigheden en eerlijke beloningsstructuren.

Responsible Together’s primaire focus

Primair focust onze organisatie zich op SDG nummer twaalf: “Verantwoorde consumptie en productie”. Iedereen is ervan overtuigd dat het zo niet langer kan qua afvalproductie of vervuiling, maar slechts een beperkte groep houdt daar rekening mee. Consumenten houden binnen hun huidige consumptiepatroon nog steeds te weinig rekening met de effecten. En daarnaast zijn organisaties nog steeds te veel gericht op korte termijndenken en negeren zij de gevolgen op de lange termijn van hun gedrag. Waar het bij bedrijven vaker bewuste keuzes zijn waarin het rendement boven impact gesteld wordt is het aan de consumenten kant vaak toe te schrijven aan onwetendheid. Het gebrek aan informatie en daarnaast de onduidelijkheid waar men duurzamere alternatieven kan vinden zijn uitdagingen die relatief eenvoudig op te lossen zijn en vormen daardoor de kern van alle activiteiten van Responsible Together. De mentaliteit en het daaruit voortvloeiende gedrag van veel ondernemingen is veel lastiger te veranderen. Hiervoor zullen we de hulp nodig hebben van de consument, want gedrag is alleen te veranderen door middel van belonen van goed gedrag.

De bestedingen van de consument zijn dan ook hét middel om bedrijven te laten bewegen richting een duurzamere bedrijfsvoering en het aanbieden van duurzamere producten. Gelukkig zijn er uiteraard uitzondering. Bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun bedrijf hebben gebracht. Pioniers die vanuit een visie gestart zijn en nu steeds verder de wereld trachten te veroveren. Responsible Together is actief betrokken door het delen van kennis met dit soort bedrijven om ervoor te kunnen zorgen dat zij maximaal impact kunnen maken en de transitie kunnen versnellen. 

low angle photo of curtain wall building at daytime
Foto door Daryan Shamkhali op Unsplash

Een circulaire benadering en het hergebruiken van gronstoffen

Binnen deze twaalfde doelstelling van de SDG’s wordt aandacht besteed aan duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, want met het oog op de groeiende wereldbevolking moeten we meer produceren met minder. Daarom richten wij onze aandacht ook op een meer circulaire benaderingen waarin grondstoffen hergebruikt worden. Daarnaast speelt uiteraard ook de vervuiling een belangrijke rol binnen verantwoord consumeren en produceren, waarbij de inzet van iedereen uitermate belangrijk is om datgene wat we hebben te kunnen bewaken en onszelf niet verder in de problemen te werken.

Uiteraard is vervuiling ook een aandachtspunt van Responsible Together, maar wij zijn er voorstander van om de problemen in eerste instantie bij de bron aan te pakken en daarbij speelt hergebruik van grondstoffen een belangrijke schakel. Echter, de secundaire focus van Responsible Together is op het reduceren van afval en daarom zijn zowel SDG 14: “Leven in het water” als SDG 15: “Leven op het land” ook onderdeel van de focus. 

Beide SDG’s hebben als doel om de ecosystemen te beschermen tegen afval, waarbij SDG 14 zich richt op de oceanen, de zeeën en andere maritieme hulpbronnen en SDG 15 de ecosystemen op het land als focus heeft. Het bewaken van de biodiversiteit is namelijk een voorwaarde om alle ecosystemen draaiende te kunnen houden. Daarom zijn wij ook direct gefocust op duurzame producten die niet alleen duurzaam gefabriceerd zijn, maar ook aan het einde van de levenscyclus van een product geen onoverkomelijk problemen veroorzaken voor mens en natuur.

Met partnerschap en samenwerken gaan wij er komen!

Tenslotte geloven wij als Responsible Together in partnerships, want er kan alleen een beweging in gang gezet worden indien er voldoende massa gecreëerd kan worden. Ook de Verenigde Naties is ervan overtuigd dat partnerships noodzakelijk zijn en daarom is SDG nummer 17: “Partnerschap om de doelen te bereiken” extra toegevoegd aan de SDG’s. Om alle doelen te kunnen realiseren moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen.

VN-Secretaris-Generaal Ban ki-Moon zei: “De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mens en planeet en een blauwdruk voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal partnerschap nodig hebben, waarbij we actie nodig hebben van iedereen, overal. Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids”. 

Responsible Together is in het leven geroepen om met haar initiatieven een duidelijke bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze doelstellingen en staat open voor iedere vorm van partnerschap die deze transitie kan versnellen, want alleen samen komen we verder.

Gerelateerde posts

Een nieuwe start, een nieuwe focus…

Een nieuwe start, een nieuwe focus…

Responsible Together heeft haar focus verlegd van in eerste instantie puur gericht op consumenten en duurzame producten naar zowel duurzame bedrijven en organisaties in de vorm van voornamelijk start-ups en scale-ups. Dit betekent niet dat de consument niet meer...

Verantwoordingsdag 2021: Welk cijfer geef jij jezelf…?

Verantwoordingsdag 2021: Welk cijfer geef jij jezelf…?

Vandaag was het weer zover. Het CBS publiceerde op verzoek van het kabinet de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021. In deze monitor beschrijft het CBS hoe de brede welvaart zich in Nederland vertaald heeft in een kwaliteit van leven op...

De tweede helft komt eraan….

De tweede helft komt eraan….

Het eerste kwartaal is al weer ruim voorbij en het jaar gaat alweer hard richting de tweede helft. In de sport is dat een perfect moment om even goed te evalueren hoe men ervoor staat en wat er moet gebeuren om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Realiteit is dat...

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoek contact

Zuideindseweg 56/c
2645BH Delfgauw
Nederland

+31 15 256 18 59

info@responsibletogether.com

.

Zeg hallo :)