Duurzaamheid als “nieuw normaal”

Ook jij als ondernemer kan deel uitmaken van de oplossing!

Onderzoek wijst uit

Duurzaamheid of ook wel Sustainability genoemd is een belangrijk onderwerp van gesprek voor veel consumenten. Velen van hen willen graag beter en zijn op zoek naar merken die hen in staat stellen betere en meer verantwoordelijke keuzes te maken. Het Global Consumer Trends onderzoek van vorig jaar spreekt ook wel van “Responsible Consumerism”, oftewel verantwoordelijk consumeren! Ook in Nederland blijkt uit onderzoek uitgevoerd  voor de Sustainable Brand Index dat er een sterke behoefte is aan duurzaamheid. Zo’n 35% van de consumenten is actief bezig met dit onderwerp en nog eens 47% wil deze groep volgen, maar wil hier niet te veel moeite voor doen. Dit betekent dat 82% van de consumenten bereid is bewuster te leven mits we het maken van hun keuzes eenvoudiger maken.

De nieuwe generaties geven ook steeds meer publiekelijk blijk van de waarde die zij aan duurzaamheid durven te geven. De vele protesten in binnen- en buitenland zijn hier een goed voorbeeld van. Om deze beweging tot een succes te brengen moet deze ondersteund worden door ondernemers die hen in staat stellen daadwerkelijk bewuster te leven. Dit kunt u als ondernemer mogelijk maken door het aanbieden van duurzame producten en/of de footprint van uw bedrijf op deze aarde te minimaliseren. Alleen door vanaf beide kanten een bijdrage te leveren kunnen we winst behalen die niet alleen voor u als ondernemer interessant is, maar ook voor onze planeet en dus voor de gehele maatschappij. 

Hoe je zelf kunt verduurzamen

Ook al weet je als ondernemer dat duurzaamheid de enige juiste weg is en dat het niet alleen beter is voor iedereen, maar uiteindelijk ook voor jezelf. Toch blijft ieder begin lastig! Zo is het voor een startup makkelijker om vanaf dag één een duurzamere benadering te kiezen, terwijl bestaande bedrijven huidige processen moeten aanpassen en vaak niet van de ene op de andere dag kunnen omschakelen.

Het is ook goed om aan te geven dat de maatschappij ook niet verwacht dat alles in een keer veranderd wordt, maar hopelijk is er wel het besef dat nu een start maken met het proces van wezenlijk belang is om niet onnodig veel kostbare tijd te verliezen. Daarom beschikt Responsible Together over een netwerk aan bedrijven die ook jou als ondernemer kunnen begeleiden om jouw eerste stap te maken. Het verbeteren van processen of gebruik maken van hergebruikte of natuurlijke grondstoffen , maar ook het delen van kennis en ervaringen van mede-ondernemers is een belangrijk aspect in dit gehele transitieproces richting een duurzamere onderneming en als gevolg hiervan een groenere maatschappij met een gezond toekomstperspectief.

Verschillend, maar toch duurzaam

Duurzaamheid kan betrekking hebben op verschillende aspecten. Iedere stap die gezet wordt is in het belang van de volgende generaties.

In 3 stappen naar duurzaam


1.Bedrijfsvoering
het opknippen van bedrijfsprocessen kan meer inzicht geven in de quick-wins voor de onderneming.

 


2.Grondstoffen
Beperk jezelf niet alleen tot het gebruik natuurlijke grondstoffen maar sta ook open voor hergebruik.


3.Ontwerp
Circulair denken is nog niet altijd mogelijk, maar ontwerp op een dusdanige wijze dat reparatie of recylcing zo eenvoudig mogelijk is.

Ondersteuning

Steeds meer ondernemers hebben de stap al gezet of zijn in ieder geval het proces gestart van verduurzaming.  Echter, je bent niet de enige die nog moet beginnen en misschien niet weet waar. Belangrijk is dat je openstaat voor een duurzamere bedrijfsvoering én dat je de noodzaak ervan inziet voor onze toekomst.  Wij helpen je graag verder door het delen van ervaringen van anderen middels onze website, webinars of een-op-een-sessies, maar kunnen je ook in contact brengen met de juiste partijen voor specifieke vraagstukken. Daarnaast ondersteunen wij bedrijven ook in het uiteindelijke commerciële traject, aangezien startende bedrijven vaak uit overtuiging begonnen zijn en alles nog moeten ontdekken in de wereld. Kortom, wij waarderen het feit dat verduurzaming bij jou als ondernemer op de agenda staat en willen jou graag verder helpen, want uiteindelijk helpen wij zodoende ook onszelf en onze volgende generaties.

Als je overtuigd bent dat je mee wilt doen

Gewoon…omdat niets doen geen optie meer is…

Ik doe mee!

Toekomstvisie

Gelukkig wijzen alle signalen erop dat duurzaamheid voorlopig de komende decennia als thema bij velen hoog op de agenda zal staan.  Niet alleen consumenten, maar ook organisaties realiseren zich steeds meer dat er een reset nodig is ten opzichte van onze opvattingen en gedragingen van de afgelopen jaren. Ook ziet het ernaar uit dat additionele belastingen ingesteld zullen worden voor vervuilende industrieën en zullen consumenten steeds meer eisen qua transparantie. Kortom, door nu de juiste stappen te zetten doe je naast iedereen voornamelijk jezelf als ondernemer een plezier door klaar te zijn voor de toekomst.

Zoek contact

Zuideindseweg 56/c
2645BH Delfgauw
Nederland

+31 15 256 18 59

info@responsibletogether.com

.

Zeg hallo :)