Ons verhaal

Wat als we er eindelijk achter komen dat geld verdienen niet het belangrijkste is in de wereld?

“Er bestaat niet zoiets als ‘weg’. Wanneer we iets weggooien moet het ergens heen.”

— Annie Leonard, Voorstander Duurzaamheid —

Hoezo Responsible Together?

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid. De politieke aandacht gaat voornamelijk uit naar onderwerpen zoals klimaatverandering of de noodzakelijke energietransitie. Echter, de impact van onze weggooimentaliteit en de beperkte levensduur van vele producten vormen een nog véél groter probleem! Gelukkig worden organisaties steeds meer als middel ingezet om impact te maken onder de noemer “Business for Good”. Bedrijven zoals Tony’s Chocolonely, Dopper of Tesla hebben deze trend de afgelopen jaren een gezicht gegeven. Bovendien krijgen consumenten steeds meer interesse in duurzaamheid en realiseren zich dat er iets moet veranderen in de wereld. Onze maatschappij is helaas nog onvoldoende ingericht om enerzijds duurzame initiatieven de aandacht te geven die zij verdienen en anderzijds de consument van voldoende informatie te voorzien, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken. De consument is de enige sleutel tot het in gang gezet van een beweging richting een écht duurzame maatschappij.

Van al het plastic

ooit geproduceerd
  • …is gefabriceerd sinds het begin van de 21e eeuw: 44% 44%
  • …is daadwerkelijk gerecycled: 9% 9%
  • …is verbrand 12% 12%
  • …is verdwenen in de natuur 79% 79%
  • …is nooit gerecycled 91% 91%
(Bron: National Geographic)

Wij richten ons op drie groepen om de beweging in gang te zetten

Millennials

Nog nooit is er een generatie geweest die zo bepalend is geweest voor de toekomst van alle komende generaties.

Consumenten

Wij consumeren allemaal! Maar onze keuzes zijn van grote invloed op de leefbaarheid op onze planeet!

Bedrijven

Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen door het produceren van duurzame producten.

Wat wij gaan doen

Uit vele onderzoeken blijkt dat er bij het grote publiek een sterke behoefte is om bewuster met onze planeet om te gaan. Bereidheid tot bewuster consumeren én hun leven daarop in te richten zijn belangrijke lichtpuntjes voor de toekomst. Onze missie is om een beweging in gang te zetten die aan deze behoefte gehoor kan geven. Kortom, duurzaamheid moet een bewuste keuze kunnen zijn en alle obstakels die dit in de weg staan moeten weggenomen worden!

Een voorbeeld hiervan is dat het kunnen maken van bewuste keuzes in de huidige maatschappij verhinderd wordt door de kracht van de retailers. Zij beslissen wat jij kan kopen en communiceren hetgeen hun belangen dient. Vaak zijn hun keuzes marge-gedreven en speelt het aandeelhoudersbelang een grotere rol dan duurzaamheid. Dit korte termijn denken vraagt om creativiteit en oplossingsgericht denken, want vele mensen weten niet hoe ze duuzamer moeten consumeren. En wat is dan duurzaam?

Een eerlijk platform voor iedereen!

Het creëren van een platform waar uitsluitend eerlijke en duurzame producten aangeboden worden is een van de eerste initiatieven. Het starten van een “consuming for good”-trend is een uitstekende stap in de goede richting. Het samenbrengen van de duurzaamheidsbehoefte van de consument met de producten van ondernemers die voorop lopen op dit gebied creëert een win-win-situatie voor alle betrokkenen en indirect ook voor velen andere belanghebbenden, inclusief de natuur!

Onze ambitie

In de ideale wereld zouden er geen grotere belangen kunnen spelen dan de toekomst van ons allen. Het draait niet alleen om geld, maar het zou moeten gaan om verantwoordelijkheid nemen. Het algemeen belang boven eigen gewin!

 

Informatief

Het bieden van juiste informatie is essentieel bij het veranderen van gedrag. Het ‘waarom’ moet duidelijk worden.

Meetbaar

Cijfers kunnen overtuigen en aanzetten tot meer. Meetbare impact is het krachtigste wapen om de beweging in gang te zetten.

Ondersteunend

Niet iedereen kan zelf de stap maken. Door het zo eenvoudig mogelijk te maken is er geen excuus meer te accepteren zoals het nu is.

Motiverend

Samen kunnen we andere consumenten of bedrijven motiveren mee te doen in de beweging richting een duurzamere samenleving.

Transparant

Niet alles kan vandaag, maar een eerste stap is het minste dat we nú kunnen doen. Het waarom duidelijk maken en de volgende stap plannen.

Internationaal

We hebben te maken met een mondiale uitdaging en dat vraagt om een internationale aanpak. Stap voor stap richting een internationale beweging!

Ik ben overtuigd...ik doe mee.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan deze beweging en wil graag een duurzaam product of merk aandragen ter versterking van het initiatief en uiteindelijk de impact op onze samenleving!

Deel het met ons!

Hoe wij denken over …

Soms is het lastig keuzes maken in het leven, maar soms is niet kiezen geen optie of is er eigenlijk geen keuze…

Recycling vs levensduur

Uiteraard is het mooi als er sprake kan zijn van hergebruik van grondstoffen. Idealiter leven we in een wereld waar er uitsluitend sprake is van een circulaire economie. Echter, helaas is dat nog niet mogelijk. Maar wat als gerecyclede materialen vijf keer zo kort meegaan dan nieuwe materialen en de afvalproductie dus ook het vijfvoudige is? Recyclen is wat ons betreft fantastisch mits het doel de middelen heiligt. Een lange levensduur van producten kan ook de afvalbergen sterk reduceren en kan dus ook een belangrijk aspect zijn om een beweging richting een duurzamere samenleving te kunnen realiseren.

Azië vs Europa

Lokale productie heeft natuurlijk altijd de voorkeur, maar niet alles is op dezelfde plek te produceren. Bij het overwegen waar te produceren komen meer aspecten kijken dan alleen de aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen of de hoeveelheid arbeid die nodig is om iets te fabriceren. Veel bedrijven exporteren naar landen over de gehele wereld, waardoor ook de aanwezigheid van een potentiële afzetmarkt bijvoorbeeld een keuze kan beïnvloeden om in Azië te produceren. Het is dan ook belangrijker om te kijken naar de manier van produceren van producten dan uitsluitend een oordeel te vormen over de locatie. uiteraard is het beperken van overbodige transportbewegingen iets dat de duurzaamheid ten goede komt.

Aandeelhouderswaarde vs duurzaamheid

Vele bedrijven zijn ingericht op het behalen van maximale winsten en daardoor de aandeelhouders zoveel mogelijk rendement te bieden. De levensduur van hetgeen deze bedrijven aanbieden en de manier waarop deze producten vervaardigd worden spelen hierbij een ondergeschikte rol. Echter, gelukkig zijn niet alle bedrijven zo ingericht. Wij zijn van mening dat er altijd gekeken moet worden naar de lange termijn consequenties van de manier van werken binnen een onderneming. Bovendien speelt respect voor andermans rechten hierbij ook een belangrijke rol. Duurzame bedrijven weten een optimum te bereiken tussen lange termijn denken en een gezond business model op te tuigen. Hierbij is winst maken geen doel op zich maar noodzakelijk om in de toekomst meer impact te kunnen realiseren.

Pessimisme vs opportunisme

Er zijn altijd voor en tegenstanders van standpunten, pessimisten en optimisten. Echter, alle cijfers wijzen erop dat de focus op duurzaamheid noodzakelijk is. Klimaatverandering, plastic afvalbergen, er zijn duidelijk aanwijsbare gevolgen van de manier waarop wij met elkaar geleefd hebben en momenteel leven. Maar stel dat al deze argumenten niet waar zouden zijn. Hoe erg is het om met elkaar voor niets een betere wereld geschapen te hebben? Dus waarom doen we niet gewoon onze stinkende best om er daadwerkelijk het beste van te maken?

Zoek contact

Zuideindseweg 56/c
2645BH Delfgauw
Nederland

+31 15 256 18 59

info@responsibletogether.com

.

Zeg hallo :)